ذاکرالحسین(ع) کربلایی مهرداد امیری باسلام-این وبسایت که مشاهده میکنید مربوط به ذاکر خوش صدای امام حسین(ع) کربلایی مهرداد امیری میباشد-میتوانید تصاویر کلیپ ها وآدرس مراسمات ایشان را مشاهده و دانلود کنید-از حسن سلیقه شما ممنونیم-شماره هماهنگی جلسات 09388312299 http://madah-m-amiri.mihanblog.com 2019-08-23T23:36:39+01:00 text/html 2015-11-18T01:17:47+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی Mehrdad Amiri http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/418 <img width="800" height="881" style="width: 604px; height: 635px;" src="http://www.uplooder.net/img/image/23/0db512669902d1ab47d5def9bdf161f9/PF_Retail_Park_25032015205205855.jpg"> text/html 2015-11-18T01:10:41+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی مهرداد امیری http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/417 <img width="331" height="553" style="width: 565px; height: 972px;" src="http://www.uplooder.net/img/image/49/014e9e35ef9649e1b17dc5ab6ab66714/IMAG0652.jpg"> text/html 2015-10-23T06:50:47+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی کربلایی مهرداد امیری-محرم 94 کرمانشاه http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/415 <p> <img width="1552" height="873" style="width: 602px; height: 459px;" alt="محرم 94" src="http://www.uplooder.net/img/image/23/90b42b48a1ddf869012e1e9614c2a2aa/IMG-20151023-WA0001.jpg" data-mce-src="http://www.uplooder.net/img/image/23/90b42b48a1ddf869012e1e9614c2a2aa/IMG-20151023-WA0001.jpg" data-mce-style="width: 519px; height: 446px;"></p><p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: black;" data-mce-style="color: black;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="line-height: 115%;" data-mce-style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Arial;" data-mce-style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="line-height: 115%;" data-mce-style="line-height: 115%;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><span style='font-family: "B Mitra"; font-size: 16pt;' data-mce-style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 16pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;"><span style='font-family: "B Mitra"; font-size: 20pt;' data-mce-style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 20pt;"><span style='color: rgb(0, 176, 240); line-height: 190%; font-family: "B Mitra"; font-size: 16pt;' data-mce-style="color: #00b0f0; line-height: 190%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 16pt;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 102);" data-mce-style="color: #000066;"><span style='color: blue; font-family: "B Mitra"; font-size: 16pt;' data-mce-style="color: blue; font-family: 'B Mitra'; font-size: 16pt;"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 125%; font-size: 10pt;" data-mce-style="line-height: 125%; font-size: 10pt;"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7129470321/999121212.gif" border="0" hspace="0" data-mce-src="http://s2.picofile.com/file/7129470321/999121212.gif"></span></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p> text/html 2015-10-05T17:07:39+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی محرم 94 کرمانشاه http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/414 <p><img width="1067" height="1600" title="محرم 94" style="width: 554px; height: 774px;" alt="محرم 94" src="http://8pic.ir/images/ibyndlxa9nfa9cdts88u.jpg" data-mce-style="width: 422px; height: 810px;" data-mce-src="http://8pic.ir/images/ibyndlxa9nfa9cdts88u.jpg"></p> text/html 2015-06-27T15:35:42+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی من مست مست ذکر حسین جان زینبم http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/409 <img width="444" height="318" align="bottom" style="width: 580px; height: 400px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8195804584/2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2015-06-17T05:04:39+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی کانون امام حسن مجتبی(ع) کرمانشاه http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/408 <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/8193853892/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B5%DB%8C%D8%AD%DB%8C.jpg" target="_blank"><img width="502" height="282" align="bottom" style="width: 580px; height: 355px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8193853892/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B5%DB%8C%D8%AD%DB%8C.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a> text/html 2015-05-30T17:26:57+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی دیوانه ی زینبم توکلت علی الله http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/407 <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/8190532718/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg" target="_blank"><img width="599" height="449" align="bottom" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8190532718/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a> text/html 2015-05-17T17:24:44+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی نوکری تو کارمه یا حسین...........کار دل زارمه یا حسین http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/406 <img width="398" height="509" align="bottom" alt="" src="http://uupload.ir/files/0jqb_img-20150510-wa0022.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2015-02-18T10:15:41+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی کربلایی مهرداد امیری در کانون امام حسن مجتبی(ع) http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/405 <a href="http://8pic.ir/images/f17d3d0t2r8vp68jveez.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 577px; height: 471px;" alt="12-3BCB33A9-70451-800[1].jpg" src="http://8pic.ir/images/f17d3d0t2r8vp68jveez.jpg"></a> text/html 2015-02-04T15:47:22+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی Mehrdad Amiri http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/404 <img align="bottom" style="width: 590px; height: 441px;" alt="" src="http://upir.ir/bahman93/oroa0ey81seg35aymlu7.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2015-01-31T15:44:31+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی ذاکرالحسین(ع) کربلایی مهرداد امیری http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/403 <a href="http://8pic.ir/images/2x3i7dwtmw57di51e7ld.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 577px; height: 794px;" alt="IMG-20141030-WA0001.jpg" src="http://8pic.ir/images/2x3i7dwtmw57di51e7ld.jpg"></a> text/html 2015-01-31T15:20:01+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی لبیک یارسول الله در هیات قدیم الاحسان http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/402 <a title="" href="http://s5.picofile.com/file/8167484176/20150130_231750.jpg" target="_blank"><img width="670" height="376" align="bottom" style="width: 582px; height: 335px;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8167484176/20150130_231750.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a> text/html 2015-01-29T17:37:47+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی کربلایی مهرداد امیری-استاد حاج ابراهیم خانی-کربلایی سجاد روزافزا-محرم 93 http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/401 <p> <a href="http://8pic.ir/images/9ek84pu0oisbw3q8v6gu.jpg"><img style="padding: 2px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 576px; height: 652px;" alt="IMG-20141112-WA0007.jpg" src="http://8pic.ir/images/9ek84pu0oisbw3q8v6gu.jpg"></a></p><p><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7129470321/999121212.gif" border="0" hspace="0"></p><p> <br></p> text/html 2014-11-16T09:52:30+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی أَلسَّلامُ عَلَى الْمُجَدَّلینَ فِى الْفَلَواتِ http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/400 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على الشیب الخضیب&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على الخد التریب&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على البدن السلیب&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على الثغر المقروع بالقضیب&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على الرأس المرفوع&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على المرمّل بالدماء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على المهتوك الخباء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على خامس أصحاب الكساء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على غریب الغرباء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على شهید الشهداء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على قتیل الأدعیاء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على ساكن كربلاء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على من بكته ملائكة الارض والسماء&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على ابن النبی المصطفى</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على ابن علی المرتضى</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">السلام على ابن فاطمه الزهراء</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">.</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">.</span><br><span style="color: rgb(192, 192, 192); background-color: rgb(0, 0, 0);">.</span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://beitolabass.blogfa.com/"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8151807384/beitolabass_w_00.jpg"></a></p><hr> text/html 2014-10-25T11:46:25+01:00 madah-m-amiri.mihanblog.com مهندس محمد قربانی ببخش نوکرتان را بضاعتش این است . . . http://madah-m-amiri.mihanblog.com/post/397 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);">دوباره بغض و کمی آه، علتش این است</span><br><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);">حرم نرفته بمیرم، خجالتش این است </span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(0, 0, 0);">سلام می دهم از بام خانه سمت حرم</span><br><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);">ببخش نوکرتان را بضاعتش این است</span><br><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);">.</span><br><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);">.</span><br><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);">.</span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://beitolabass.blogfa.com/"><img alt="" src="http://beitolabass.persiangig.com/0/++beitolabass242424.jpg"></a></p><p style="text-align: center;">بیت العباس</p><hr>